تعبير كتابي فرنسي حادي عشر منهاج الكويت

تعبير كتابي فرنسي حادي عشر منهاج الكويت


- Tu complètes la tchatche:Jean : Bonjour.Ali : ………………………………………… ………………………………………… …………………………….Jean : Commenttu t'appelles ?Ali : ………………………………………… ………………………………………… …………………………….Jean : Tu esde quelle nationalité ?Ali : ………………………………………… ………………………………………… ……………………………….Jean : A tout à l'heure !


Ali : ………………………………………… ………………………………………… ……………………………….


- Tu décris les images suivantes:

………………………………………… ……………………………