عشق مجنووونه
عشق مجنووونه ogfo8s40rl0b7n.gif


تعال نجنن العالـــم بقصت عشق مجنووونه
مامرت ولا بالحلم ع قلبين عشقانـــــــــه